Walki Sierpnia 1944

PODEJŚCIA

Rozdział „Podejścia” przedstawia cztery kolejne operacje taktyczne które doprowadziły do oskrzydlenia sił niemieckich i zamknięcia ich miedzy Argentan a Falaise.

KOCIOŁ

Rozdział „Kocioł” daje możliwość śledzenia, dzień po dniu, zmagań Polaków, Amerykanów i Kanadyjczyków od powstania kotła aż do rozbicia 7. Armii uwięzionej w kotle pod Falaise – Chambois.

EPILOG

Rozdział „Epilog” podsumowuje bitwę o Normandię, kładąc nacisk na wpływ walk w kotle pod Falaise na dalsze zmagania Aliantów i zakończenie 2. Wojny Swiatowej.